Monday, May 03, 2010

Queen Margrethe is 70

TCGirl found this impressive high-res panorama of the celebration of the Danish queen's 70th birthday recently.
I like the Danish royal family. They act like normal people, except with class.

TCG also gave a nugget of info which I didn't know: apparently you have to be logged into a gmail account in order to delete your comments.

Update:
Pascal informs:
Any BLOGGER account will do. I can delete, and I don't have gmail.

21 comments:

TC [Girl] said...

Eolake said...
"TCG also gave a nugget of info which I didn't know: apparently you have to be logged into a gmail account in order to delete your comments."

Yes...I discovered this, last week. I'm a little "slow"! lol! ;-)

I just remembered noticing that *sometimes* the little delete garbage can would be in the bottom left corner of my comments and other times, it would not. I finally figured it out...via "research;" testing my "hypothesis." :-)

TC [Girl] said...

Forgive me: "Long live Her Majesty, Queen Margrethe." Happy 70th birthday to a most beautiful Queen. :-)

Anonymous said...

They act like normal people because they practically are. Probably one of the poorest of the remaining monarchies, possibly even poorer than the Dutch.

eolake said...

That might be true. I know they certainly are not mind-bogglingly rich like the Windsors.

dave nielsen said...

Are the Windsors that rich? I figured most of the sources of their money dried up when the Empire fell apart.

eolake said...

I don't know that much, but even if you just figure in the jewelry, and the real estate, it's astounding.

Uncle Ron said...

There is a very fine video of Queen Margrethe on the you tube with a lovely female voice and song...unfortuneately there are no credits as to the name of the vocalist nor the name of the song...

http://www.youtube.com/watch?v=Jh6UWxmUXiM

eolake said...

I don't know the song, but funny enough it's not Danish, but Swedish.

deuce bigalow said...

but funny enough it's not Danish, but Swedish.

potato, potato

Pascal [P-04referent] said...

Any BLOGGER account will do. I can delete, and I don't have gmail.

TC [Girl] said...

Thanks, Pascal! I didn't realize that; I stand corrected! GOOD to know! Thanks for setting me straight! (I'll sit down, now! ;-)

eolake said...

You both get the turquoise medal for invaluable contribution to Basic Blog Research For The Good Of Humanity.

TC [Girl] said...

Thanks so much, Eo! How exciting; that's the first medal that I have ever gotten, to date! Woo hoo! I feel like a "regular" 'Superstar,' now! :-D

eolake said...

Notice it's the turquoise one. It's a step over the off-white one for saving a kitten or a hair dresser, and two steps over the mauve one tripping up a politician who voted yes to the Patriot Act. (Although that one comes with gold stripes if he breaks his nose.)

TC [Girl] said...

SILLY YOU!! :-D

Pascal [P-04referent] said...

Yet, do rest from time to time in front of my humble awesomeness, girl! ;-)

The turquoise BBRFTGOH medal? Wow. I'd be in absolute bliss, if that acronym sounded kewler. Where's M.A.T.T. when you need him, Captain?
You should turn on the MATT-Signal into the clouds.

I've won several medals already in Bang!Heroes. But still haven't managed to get through the Badlands with a friend for the Cooperation Badge, chief.

"(Although that one comes with gold stripes if he breaks his nose.)"
I'd LOVE to earn THOSE gold stripes! :-)

To conclude on our dedicated BBRFTGOH work: if you can sign in with the first option ("Google Account") at all, you can delete. Basically, if you can show your pretty mug on an "un-wanted" poster avatar. ;-)
[By "unwanted poster", I *don't* mean to imply anything about Josie, lol!]

M.A.T.T. (Masked Acronymist The Terrible) said...

I nominate B.A.F.T.A.: Blogger Awsomeness Feat of Timeless Achievement.

"To the MATTmobile, Asterisk!"

You can just call me... Ivan.

M.A.T.T. (Masked Acronymist The Terrible) said...

There. The fine people of Stobleville can sleep safe again. B-)

eolake said...

"Who was that masked man? I wanted to spank him."

Pascal [P-04referent] said...

Daffy Duck reference? Or Darkwing Duck? Hong Kong Phooey???

TC [Girl] said...

A couple of blurbs, from DK.

2 x GUD
Dronningen startede sin tale med disse ord: “Året har 365 dage. Det er ens for os alle.” Denne indledning kan ikke dissekeres, dvs. skæres i stykker, som eksperterne jo straks begyndte på.

Dronningen sluttede med en dobbelt velsignelse over vort land ved at sige:
GUD BEVARE JER ALLE!
GUD BEVARE DANMARK!

Disse 2 x GUD gav panderynker hos analytikerne. “Hun var jo helt missionsk”, som en analytiker sagde.

Jeg vil sige tak til vores dronning, at hun valgte 2 x Gud som afslutning. For Danmarks største behov er et møde med den levende Gud. Og der skal en dobbelt salvelse til for at vække os fra vores humanistiske søvn til en erkendelse af vores behov for Jesus.

Lad dette Ord fra Klagesangene 3:21-25 være dig til trøst for 2012,
"Herrens troskab er ikke hørt op, Hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er stor.”
Jeg siger: “Herren er min lod, derfor venter jeg på Ham. Herren er god mod den, der håber på Ham, mod det menneske, der søger Ham.”

Lad denne sandhed plantes i dit sind sammen med 5. Mos. 33:25,
“Som dine dage er, skal din styrke være!”

Godt Nytår kære du med endnu et citat fra dronningen:
“Uanset hvilken alder man har, vil et nytår altid være mulighedernes år!”
Ja, fordi Guds barmhjertighed er ny hver morgen, og som vore dage er skal vores styrke være, er 2012 et mulighedernes år for dig og mig.
GUD BEVARE DIG!
GUD BEVARE DANMARK!

(She's so beautiful! :-)

and DK's Prime Minister: (a woman! Wow! I'm impressed!)

MAGRE ÅR ER ET GUNSTIGT ØJEBLIK
Så har vi lyttet til begge nytårstaler ved henholdsvis vores dronning og vores statsminister. Hvis ikke du vidste det, lever vi i en krisetid - og den slutter ikke i 2012, men vil snarere forværres.

Helle Thorning-Schmidt blev helt bibelsk, da hun talte om de fede år, vi har levet i, men at vi nu er kommet til de magre år. De fleste analytikere roser vores statsminister for hendes flotte retorik. Hun kaldes for “den perfekte pige i klassen”, som er meget professionel i hendes måde at udtrykke sig på. Samtidig leder analytikerne efter svar på krisen. Hvad gør vi? Hvordan kommer vi igennem de magre år?

Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: Efeserne 5:16 kalder onde dage for “det gunstige øjeblik”, vi skal udnytte. Krisetider vil for de fleste være onde dage. Men for os, som tror på Jesus, bør det være mulighedernes tid - et gunstigt øjeblik til at præsentere Jesus i liv, ord og gerning.

Paulus var ikke afhængig af, om det var fede eller magre tider. Det bør vi heller ikke være. Lyt til disse ord fra Fil. 4:10-13,

“Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu omsider har ladet jeres omsorg for mig blomstre op; det havde I også tidligere i sinde, men ikke mulighed for.
Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget; for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har.
Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I ét og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i Ham, der giver mig kraft.”

Lad det være vores bekendelse: “Alt formår jeg i Kristus, der giver mig kraft.” Lad os midt i de magre tider være levende vidner om, at som vore dage er, sådan vil Gud give os nåde og styrke til at komme sejrende igennem.